Onder welke regelgeving vallen ketels met een thermisch vermogen kleiner dan 400 kW?

Vraag

Onder welke regelgeving vallen ketels met een thermisch vermogen kleiner dan 400 kW?

Antwoord

Voor de emissie-eisen voor ketels met een nominaal vermogen van minder dan 400 kW zijn er twee mogelijkheden:

  • Een biomassa gestookte ketel (of houtpellets, niet zijnde biomassa)
  • Een op standaardbrandstoffen gestookte ketel

De biomassa gestookte ketels vallen onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit onder paragraaf 3.2.1 (artikel 3.10b).

De op standaard brandstoffen gestookte ketels met een nominaal vermogen minder dan 400 kW vallen onder de werkingsfeer van de Europese verordening Ecodesign. De keuring- en onderhoudseisen uit het Activiteitenbesluit gelden wel.

NB: Let op het onderscheid tussen nominaal en thermisch vermogen. Deze zijn aangegeven op het typeplaatje.