Valt een gas- of dieselmotor onder de definitie van een stookinstallatie?

Vraag

Valt een gas- of dieselmotor onder de definitie van een stookinstallatie?

Antwoord

Ja, een gas- of dieselmotor valt onder de definitie van een stookinstallatie.

In een motor wordt de brandstof verbrand, waarbij vrijkomende warmte de zuiger in beweging brengt. Dit is een nuttige toepassing van de warmte zoals bedoeld in de definitie van stookinstallatie in het Activiteitenbesluit, te weten "technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken".