Is een kraakfornuis een chemische reactor die is uitgesloten van het Activiteitenbesluit?

Vraag

Is een kraakfornuis een chemische reactor die is uitgesloten van de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Nee, want bij een kraakfornuis is er geen direct contact tussen de rookgassen en de grondstof of het product. Om die reden is het geen chemische reactor. De emissie-eisen uit hoofdstuk 5.1 van het Activiteitenbesluit gelden daarom ook voor kraakfornuizen groter dan 50 MWth.


Uw onderwerpen