Moet de voorgeschreven stofmeting voor aardgasgestookte installaties worden uitgevoerd?

Vraag

Moet de in het Activiteitenbesluit voorgeschreven stofmeting voor grote aardgasgestookte installaties worden uitgevoerd?

Antwoord

Nee, bij aardgasstook is de stofuitstoot nihil. De brandstofsamenstelling is bekend bij aardgas en deze toont voldoende aan dat aan de stofemissie-eis wordt voldaan. Een emissiemeting in de afgassen is niet noodzakelijk.

Er zijn twee bronnen aan te wijzen voor stofemissies bij het stoken van brandstoffen:

Slechte verbranding

Bij een slechte verbranding kan roetvorming de oorzaak zijn van stofemissies. Doordat het Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.1 voor gasstook ook een emissie-eis geeft voor koolmonoxide, is een goede verbranding gewaarborgd en zal de roetemissie nihil zijn.

Onbrandbare stofdeeltjes in de brandstof

In sommige brandstoffen zitten onbrandbare stofdeeltjes. Deze onverbrande deeltjes zullen als stof worden gemeten.

Op basis van de gaswet gelden aansluit- en transportvoorwaarden voor het gas. Deze voorschriften borgen dat aardgas technisch vrij moet zijn van stofdeeltjes. Dit betekent dat ook de bijdrage van deze bron aan stofemissies nihil is.