Is het toegestaan afgewerkte olie te verbranden?

Vraag

Is het toegestaan afgewerkte olie te verbranden?

Antwoord

Dat is afhankelijk van de mate van verontreiniging. Als volgens het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP2) verbranden is toegestaan, dan dient dit te gebeuren volgens paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit. Hier zijn de voorwaarden beschreven voor afvalverbranding.

De meeste kleinere oliekachels, zoals die bijvoorbeeld in garages worden gebruikt, zijn daarvoor niet geschikt voor de verbranding van afgewerkte olie. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat die aan de strenge eisen op het gebied van emissies en monitoring kunnen voldoen.

Volgens het LAP moet olie met een lichte verontreiniging worden opgewerkt tot basisolie en mag niet worden verbrand. Bij sterk verontreinigde olie is opwerking niet meer mogelijk en is verbranden wel toegestaan. Mits de olie als brandstof dient (nuttige toepassing).