Afval en ZZS

In afvalstoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zitten. ZZS zijnstoffen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het ZZS beleid is er op gericht om te voorkomen dat ZZS in de leefomgeving komen.

Het landelijk afvalbeheerplan (LAP) besteedt aandacht aan ZZS in afvalstoffen en de (on)mogelijkheden voor:

  • nuttige toepassing van afvalstoffen
  • typeren van reststoffen als bijproduct
  • typeren van teruggewonnen materialen of voorwerpen als einde-afvalstof

rechtenvrij - gevaarlijk afval

ZZS beleid voor afval

Beleid ZZS in afval, LAP, verwerkingsmogelijkheden afval, beoordelingsrichtlijn vergunningverlening, beoordeling 'afvalstof-of-niet'.

Risicoanalyse ZZS in afval

Risicoanalyse ZZS in afval, bedrijven die afval met ZZS verwerken, vergunningverleners die verwerking beoordelen.

Inventarisatie ZZS in afval

Rapport over welke ZZS in welk afval zit, inschatten risico aanwezigheid ZZS in afval door afvalverwerkers en overheid.