Inventarisatie ZZS in afval

Het rapport van SGS Intron bevat een inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afval. Kennis van de aanwezigheid van ZZS in afval is van belang voor de verwerking van dit afval.

Risico's beter inschatten

In het rapport ZZS in afval beschrijft SGS Intron welke ZZS in welke afvalstoffen kunnen zitten en in welke mate. Hierdoor kunnen afvalverwerkers en overheden het risico op aanwezigheid van ZZS in afval beter inschatten. Dit helpt om te beoordelen of de verwerking die het bedrijf wil toepassen verantwoord is.

Voor alle sectorplannen

In het rapport is voor alle sectorplannen van het landelijke afvalbeheerplan (LAP) aangegeven of er in dit afval ZZS kunnen zitten boven de concentratie van 0,1% g/g. Voor sommige ZZS geldt een lagere waarde. Het LAP kent beleid voor het verwerken van afval met ZZS.