Informatie ZZS op de RIVM-website

Op de RIVM-website staan hulpmiddelen om te bepalen of een stof een zeer zorgwekkende stof (ZZS) is.

Stoffenlijsten ZZS

Een hulpmiddel bij de identificatie van ZZS is de stoffenlijst van ZZS. RIVM werkt de lijst 2 keer per jaar bij op basis van wijzigingen in verschillende wetten en verdragen. Het kan dus voorkomen dat in bijvoorbeeld een verdrag het besluit al genomen is dat een stof een ZZS is, maar dat dit nog niet op de ZZS-lijst van RIVM is aangepast. Ook dan is de stof een ZZS. En moet de stof dus aan de verplichtingen voor ZZS voldoen.

Gids ZZS en pZZS-identificatie

De Gids ZZS en pZZS-identificatie geeft aan welke stappen u kunt doorlopen om te bepalen of een stof ZZS of potentieel ZZS (pZZS) is. Het gaat in op de ZZS-lijst, de pZZS-lijst en zelfclassificatie.

Identificatie ZZS

Het RIVM geeft informatie over welke criteria bepalen of een stof een ZZS is. Een vergunningverlener kan deze criteria gebruiken om te bepalen of een stof door zelfclassificatie als ZZS te beschouwen is.

ZZS-navigator

De ZZS-navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke (groepen) ZZS voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken. Er zijn gegevens toegevoegd uit de Emissieregistratie, REACH-registraties en bronnen van omgevingsdiensten. (REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën.) Het is mogelijk de resultaten van een zoekactie te bewaren.

Stofadvies

Stoffen die niet op de lijst met ZZS staan, kunnen mogelijk toch voldoen aan de ZZS-criteria. U kunt dan bij het RIVM een stofadvies aanvragen. Het RIVM geeft dan advies over de status van deze stoffen.

Helpdesk RIVM

Bij de Helpdesk Risico van stoffen van het RIVM kunt u vragen of een stof een ZZS is.

Kennisnetwerk ZZS

Het Kennisnetwerk ZZS is een netwerk voor medewerkers van overheidsorganisaties voor het uitwisselen van kennis en ervaringen bij het uitvoeren van het ZZS-beleid. Er vinden 2 keer per jaar bijeenkomsten plaats. De organisatie ligt bij RIVM, InfoMil en omgevingsdiensten.

ZZS-regelgeving en vergunningverlening

Informatie over ZZS-regelgeving en hoe om te gaan met ZZS en pZZS bij vergunningverlening is te vinden op de overzichtspagina Zeer zorgwekkend stoffen (ZZS).