Handleiding zeer zorgwekkende stoffen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Zeer Zorgwekkende Stoffen en lucht.

Deze handleiding geeft een toelichting op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit die gelden voor luchtemissies van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven. De handleiding bevat een stappenplan die aangeeft welke voorschriften gelden. Bij het stappenplan zitten twee toelichtingen: één vanuit het oogpunt van het bevoegd gezag en één vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven. Ook legt de handleiding uit afwijkingsmogelijkheden er zijn in het Activiteitenbesluit.

De pagina’s zijn toepasbaar bij vergunningverlening, maatwerk vanuit het Activiteitenbesluit en toezicht.

Actualiteit en beheer

InfoMil beheert deze handleiding in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De handleiding is alleen digitaal beschikbaar via de website. De handleiding is geen statisch document. InfoMil zal onderdelen aanpassen zodat de handleiding aansluit bij veranderende wet- en regelgeving.

Status

De onderliggende webpagina’s hebben de status van een informatiedocument. Ze geven een toelichting op de voorschriften voor zeer zorgwekkende stoffen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Ze hebben dus geen wettelijk status.

Pdf-versie

Met de pdf-knop kunt u eenvoudig een pdf-bestand maken van elk gewenst deel van de handleiding. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.