Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Op 21 november 2018 publiceerde Rijkswaterstaat de 'Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen'. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Bij nuttige toepassing en bij 'afval of niet'

Een bedrijf moet een risicoanalyse maken als het een afvalstof met ZZS nuttig wil toepassen, of wil bepalen of het afval is of niet. Dit staat in LAP3 (landelijk afvalbeheerplan) paragraaf B.14.6.

De handreiking geeft aan wanneer het bedrijf een risicoanalyse moet maken en welke aspecten het bedrijf hierbij in overweging moet nemen. Voor het opstellen van de handreiking is gebruik gemaakt van advies van het RIVM.

Handreiking downloaden

U kunt de handreiking downloaden bij de achtergronddocumenten (website LAP3) over gevaarlijk afval en ZZS. Hier vindt u ook het eerder dit jaar gepubliceerde rapport 'Inventarisatie afvalstoffen met ZZS' van SGS Intron.

Meer weten?

Het beleid voor ZZS in afvalstoffen staat in hoofdstuk B.14 op de LAP3 website. Op deze website zijn ook de eerste FAQ's over ZZS in afval geplaatst.

Heeft u nog vragen over het beleid, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.