Mengsels met ZZS-componenten

In een memo geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) advies voor de vergunningverlening en hoe om te gaan met mengsels die één of meerdere ZZS-componenten bevatten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld. In de memo Omgaan met mengels met ZZS (pdf, 235 kB) wordt advies gegeven hoe om te gaan met mengsels die één of meerdere ZZS-componenten hebben. Deze memo behandelt niet de UVCB-stoffen, aardolie- en steenkoolderivaten. Deze complexe stoffen worden in een aparte memo uitgewerkt.

Over het algemeen geldt een concentratiegrens van 0,1 gewichtsprocent (g/g). Deze concentratiegrens is in lijn met de REACH en CLP-verordening.

Voor meer informatie zie ook: "Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels met ZZS (pdf, 149 kB)".


Uw onderwerpen