Netwerkdag ZZS op 5 juni

Op 5 juni 2018 organiseert het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen een netwerkdag  ‘Samenwerken rond Zeer Zorgwekkende Stoffen’ met workshops. Het kennisnetwerk en de netwerkdag is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor lucht en water.

Aanleiding

In april 2017 is de succesvolle workshop ‘ Zicht op Zeer Zorgwekkende Stoffen’ gehouden. Hieruit zijn verschillende knelpunten over de uitvoeringspraktijk van ZZS-beleid en de wens voor kennisdeling via een kennisnetwerk naar voren gekomen. InfoMil, het RIVM en betrokkenen uit de uitvoeringspraktijk (RWS en Omgevingsdiensten) organiseren deze eerste Kennisnetwerkdag ZZS.

Doel netwerkdag

Zeer Zorgwekkende Stoffen spelen een belangrijke rol in het stoffenbeleid en bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Maar in de uitvoeringspraktijk blijken nog knelpunten te zitten. Antwoorden kunnen deels gevonden worden binnen de huidige kennisinfrastructuur, maar daarnaast is opgedane kennis uit praktijkervaring een belangrijke bron om bij te dragen aan oplossingen. Door casuïstiek en best practices met elkaar te delen willen we deze kennis beschikbaar maken binnen het kennisnetwerk ZZS.

Programma

Op de eerste netwerkdag staan we stil bij de lancering en inrichting van het kennisnetwerk en de belangrijke rol die kennisdeling inneemt. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

  • DCMR vertelt over de ervaringen van de eerste pilot van de ZZS uitvraag naar gebruik van ZZS bij vergunninghouders in het kader van de 5-jaarlijkse informatieplicht
  • RIVM laat de ZZS-navigator zien. Dit is een hulpmiddel die inzicht geeft in de ZZS per branche. Het hulpmiddel is nog in ontwikkeling.
  • Aan de hand van een praktijkcasus gaan we kennis en ervaringen delen.
  • Het kennisnetwerk is voor en door haar deelnemers en nog in ontwikkeling. Daarvoor gaan we in op waar jullie behoeften en mogelijkheden liggen.
  • Aan het einde van de dag lanceren we samen een levend kennisnetwerk.

Uitnodiging

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de netwerkdag  ‘Samenwerken rond Zeer Zorgwekkende Stoffen’.

Deze vindt plaats op 5 juni 2018, van 10.00 uur tot 15.30 uur te Utrecht (locatie BCN Utrecht CS).

U kunt zich opgeven voor deze dag via de website van het RIVM. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar.


Uw onderwerpen