Nieuwe tekst mengsels met ZZS

De tekst over mengsels met Zeer Zorgwekkende Stoffen bestanddelen op de website van InfoMil is aangepast. De pagina: Mengsels met ZZS-bestanddelen geeft advies aan vergunningverleners over hoe om te gaan met mengsels met ZZS-bestanddelen.

De nieuwe webpagina vervangt de vervallen memo van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 'Omgaan met mengsels met ZZS-componenten' van 11 juli 2018. Ook is een nieuwe memo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toegevoegd.