Start internetconsultatie regels ZZS register

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging van 3 besluiten onder de Omgevingswet voor. Met deze wijziging worden vergunningplichtige bedrijven verplicht om hun emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te registeren in een database.

Inspraakmogelijkheid

U kunt de documenten met de wijzigingen vinden op de internetconsultatie website. U kunt tot en met 21 maart 2023 via de internetconsultatie-website reageren op deze wijziging.

Inhoud wijzigingen

Voor vergunningplichtige bedrijven kan er een verplichting gelden voor het aanleveren van een vermijdings- en reductieprogramma voor ZZS. Dit is verplicht als paragraaf 5.4.3 van het Bal is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal voor een bepaalde bedrijfstak. In dat geval moeten deze bedrijven gegevens aanleveren over hun emissies van ZZS bij het bevoegd gezag. Deze wijziging verplicht bedrijven om deze gegevens voortaan in te voeren in een database. RIVM maakt de gegevens openbaar. Hierdoor kan iedereen op de website emissieregistratie.nl zien welke bedrijven welke ZZS uitstoten en in welke hoeveelheid.

Doel wijzigingen

Deze wijziging geeft mensen meer inzicht in welke ZZS er in de leefomgeving terechtkomen. Door uniformering van de gegevens ontstaat een landelijk beeld van de ZZS-emissies. Dit ondersteunt ook de bevoegde gezagen in het uitvoeren van hun taken.