Testversie ZZS Navigator beschikbaar

De ZZS Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke groepen van ZZS voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken.

Meld uw bevindingen

De testversie is beschikbaar op de website van het RIVM tot 1 april 2018. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt uw opmerkingen en aanvullingen op deze testversie vanuit uw praktijk zeer op prijs. Zowel op de bruikbaarheid in het algemeen maar ook specifiek over het voorkomen van ZZS (stoffen of stofgroepen) bij specifieke branches. U kunt deze inzenden naar de helpdesk van het RIVM.

Het RIVM gebruikt uw opmerkingen om zo spoedig mogelijk ná 1 april een aangepaste versie beschikbaar te stellen.


Uw onderwerpen