ZZS lijst aangevuld

Het RIVM heeft deze zomer 19 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Verder heeft het RIVM een inhaalslag voor stoffen en stofgroepen met REACH restricties en een PBT stof uitgevoerd. Deze blijken ook aan de ZZS criteria te voldoen.

ZZS zijnstoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.