Opstellen vermijdings- en reductieprogramma ZZS

Bedrijven met emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) moeten een vermijdings- en reductieprogramma opstellen. In dit programma onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden voor bronaanpak en reductiemaatregelen. Het opstellen van een plan van aanpak is hiervan een onderdeel.

Stappenplan

Stappen voor een goed en compleet vermijdings- en reductieprogramma.

Emissiesituatie

ZZS-stoffen en emissiebronnen, processchema, huidige situatie en trend afgelopen vijf jaar.

Onderzoek alternatieven

Bronaanpak, substitutie, reductiemaatregelen, evaluatie haalbaarheid, conclusie.

Maatregelen opstellen

Prioritering en motivering gekozen maatregelen, uit te voeren acties, doelen, tijdsplanning.

Word-document format

Word-document, lege structuur voor rapportage, invullen door bedrijven.

Checklist

Controleer of het vermijdings- en reductieprogramma compleet is met de checklist

PDF

Eén PDF maken over het opstellen van het vermijdings- en reductieprogramma.