Onderzoek alternatieven ZZS: bronaanpakken en reductiemethoden

Bij de aanpak van het onderzoek naar bronaanpak en reductiemethoden volgt het bedrijf vrijwel dezelfde stappen. Deze pagina geeft in een figuur aan welke stappen dit zijn.

Stappen onderzoek bronaanpak en reductiemethoden

Het onderzoek naar alternatieven bestaat uit de volgende stappen:

  • Beschrijving van de functie van de te vervangen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ( alleen bij bronaanpak)
  • Inventarisatie mogelijke alternatieven
  • Evaluatie van de haalbaarheid van de alternatieven
  • Conclusie van het vooronderzoek alternatieven

Het bedrijf voert deze stappen uit voor iedere ZZS en iedere emissiebron. Deze aanpak is in lijn met de aanpak binnen REACH voor onderzoek naar alternatieven voor 'Substance of Very High Concern'.

Zie voor meer informatie:

Figuur: Stappen in onderzoek naar alternatieven

Stappen in onderzoek naar alternatieven

Bedrijfstak onderzoek

Een bedrijf kan een onderzoek voor een gehele bedrijfstak of branche gebruiken, als de emissiesituatie voor het individuele bedrijf vergelijkbaar is. Een voorwaarde hiervoor is dat het onderzoek inzicht biedt in de laatste inzichten en mogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en compleetheid van het onderzoek ligt bij het bedrijf.