Bijlage 1: Lijst categorie 1-branches

Lijst van 16 namen van bedrijfstakken waarvoor een standaardmaatregelenpakket voor de geuremissiebestrijding wordt ontwikkeld:

Bedrijfstakken waarvoor maatregelen voor geuremissiebestrijding wordt ontwikkeld

Omschrijving

Brancheorganisatie

Compostering van groenafval

BVOR

Aardappelverwerkende industrie

VAVI

Vleesverwerkende industrie

PVVE

Koek-, Beschuit- en Banketfabrieken

Verbisko

Lederindustrie

FNL

Cacao fabrieken

NCV

Bierbrouwerijen

CBK

GFT-composteringsinstallaties

VVAV

Grote Bakkerijen en Broodfabrieken

NBS

Geur- en Smaakstoffenfabrieken

NEA

Bitumineuze wegenbouwmaterialen

VBW/Asfalt

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)

UvW

Mengvoederfabrieken

FNM

Omschrijving

Brancheorganisatie

Compostering van groenafval

BVOR

Aardappelverwerkende industrie

VAVI