Luchtkwaliteit

De Rijksoverheid en decentrale overheden werken samen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit programma moet de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. Eén van de taken is zorgen dat Nederland op tijd aan de grenswaarden voor fijn stof (2011) en stikstofdioxide (2015) voldoet.

Om de voortgang van het programma te volgen en op tijd bij te kunnen sturen begon het NSL een monitoringsprogramma. Centraal onderdeel daarvan is een rekeninstrument waarvoor de overheden de brongegevens aanleveren, de zogenaamde Monitoringstool.

Kenniscentrum InfoMil organiseert Schakels om te oefenen in het gebruik van de vernieuwde en verbeterde NSL-rekentool (versie november 2014). Op deze pagina leest u wanneer deze Schakels op het programma staan en hoe u zich kunt aanmelden.


Uw onderwerpen