Opslaan

De Rekentool is een rekeninstrument. De invoergegevens en de resultaten bewaart u op uw eigen computer.

Een berekening, inclusief alle invoerbestanden, rekenresultaten en kopieën, blijft maximaal 3 dagen op de server bewaard.

De status van uw taak bepaalt welke gegevens u op kunt slaan. U kunt gegevens exporteren als de taak de status 'bewerkbaar' of 'afgerond' heeft.

Bewerkbare taak

De Rekentool biedt de volgende informatie aan bij een bewerkbare taak:

De bestanden die u kunt exporteren zijn aangemaakt tijdens het starten van de taak. Aanpassingen die u in de Rekentool heeft gemaakt zijn niet in deze bestanden verwerkt. Pas bij het starten van de berekening worden de datasets aangemaakt.

exportbestanden na validatie

Afgeronde taak

De Rekentool biedt de volgende informatie aan bij een afgeronde taak:

image104

Bestanden uit de bewerkbare en afgeronde taak

Onbewerkte invoerbestanden

Onder 'invoerbestanden' vindt u de bestanden die u heeft aangeboden aan de Rekentool. Deze bestanden zijn niet bewerkt. Als u een shape aanbiedt, dan vult de Rekentool de invoerbestanden aan met een bestand in CSV-formaat.

Gevalideerde invoerbestanden

Bij het importeren van het model voert de Rekentool een controle uit. De waarschuwingen en fouten die hierbij naar voren komen vindt u in de gevalideerde bestanden. De naam van de bestanden bestaat uit de naam van het aangeboden bestand, aangevuld met de term 'validated'. De validatiebestanden zijn altijd in CSV-formaat. Als u de taak in de Rekentool bewerkt, dan komen de wijzigingen niet in dit validatiebestand terug. Het bestand dat u binnen de Rekenentool bewerkt, slaat u op met behulp van de datasets. De datasets worden tijdens de berekening aangemaakt.

Bestanden uit de afgeronde taak

Resultaten

Het zip-bestand met resultaten bevat een shape en een csv met de berekende concentraties op de rekenpunten. In de resultaten staan ook de errorcodes die bij de tweede controle worden gegenereerd. De naam van het zip-bestand begint met de datum en tijd waarop het resultatenbestand is opgeslagen binnen de Rekentool.

Proces-overzicht

Het proces-overzicht bevat informatie over de gebruikte bestanden en de bewerking daarna. Het proces-overzicht is in pdf-formaat. Het proces-overzicht helpt u bij het controleren van uw berekening.

Dataset

De dataset die na de controles geschikt is bevonden voor de berekening is gebundeld in zip-files. Dit zijn de gegevens die de Rekentool daadwerkelijk gebruikt in de berekening. Heeft u de taak in de kaart of tabellen bewerkt? Dan zijn deze aanpassingen hierin ook opgenomen. U kunt de rekenresultaten gebruiken om een berekening opnieuw uit te voeren, bijvoorbeeld als u wilt weten wat het effect is van een ander rekenjaar of andere Rekentoolversie.

Logfiles per module

De Rekentool genereert bestanden die beginnen met 'module-' als u bij het starten van de taak heeft gekozen voor 'genereer logfiles van de berekening per module'. In deze logfiles staan tussentijdse resultaten van de berekening opgeslagen.