Geur en bedrijfswoningen

Vanuit geur wordt de eigen bedrijfswoning (behorend bij de inrichting) niet als geurgevoelig gezien. Voor andere bedrijven in de omgeving is het wel een geurgevoelig object. Wel moet voldaan worden aan een goede ruimtelijke ordening.

Bevoegd gezag bepaald wat een aanvaardbaar geurniveau is. Dit kan bij een bedrijfswoning een hoger geurniveau zijn dan bij een gewone woning.

Als de woning niet meer door de eigenaar bewoond wordt, is er in feite geen sprake meer van een bedrijfswoning. Bevoegd gezag bepaald dan of de woning als gewone woning wordt bestemd. Hierbij gelden strengere eisen voor het aanvaardbaar geurniveau.

Plattelandswoning

Uitzondering hierop is de plattelandswoning. Wordt de voormalige bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf als plattelandswoning bestemd? Dan hoeft voor geur geen rekening te worden gehouden met het bedrijf waar de voormalige bedrijfswoning onderdeel van uit maakte. Meer informatie vindt u bij Plattelandswoningen.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?