Bestemmingsplantoets bedrijven

Bij de realisatie of wijziging van een bedrijf kan aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn. Wat zijn aandachtspunten bij het bepalen of het bedrijf wel of niet past in het bestemmingsplan?

Bestaande bedrijven hebben vaak de bestemming Bedrijf of Gemengd. In de bestemmingsregels staat welke bedrijfscategorie is toegestaan. Bijvoorbeeld categorie 2 of categorie 4.1. In de Staat van bedrijfsactiviteiten staat een overzicht van de bedrijven die binnen deze categorieën passen. De Staat van bedrijfsactiviteiten is een bijlage bij het bestemmingsplan.

Bij een hoge categorie zijn zwaardere bedrijven toegestaan dan bij een lage categorie.

Vaak heeft het bestemmingsplan ook een afwijkingsmogelijkheid om af te wijken van de bedrijfscategorie. Voorwaarde is dan dat de uitstraling van het het bedrijf vergelijkbaar is met de toegestane categorie. Ook kan er een wijzigingsbevoegdheid zijn om de categorie te wijzigen.

Past het bedrijf niet in het bestemmingsplan, dan is een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken nodig. De toelichting bevat een onderbouwing van de nut en noodzaak, de omgevingsaspecten en eventuele maatregelen die genomen worden. Deze moet aantonen dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat in de omgeving.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?