Geur en bedrijven

Bedrijven kunnen geuroverlast geven op de omgeving. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar woningbouw, maar ook naar andere functies.

Bij bedrijven en geur onderscheiden we twee bronnen:

  • geur van industriële bedrijven
  • geur van veehouderijen

Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de geurgevoelige functies.

Geurgevoelige functie

Voor beide typen bedrijven is wonen een geurgevoelige functie. Daarbij wordt aangesloten bij het milieuspoor. Bij geur van veehouderijen gaat het dan om in het algemeen om functies die bestemd zijn voor wonen, geschikt zijn voor verblijf en permanent of vergelijkbaar worden gebruikt.

Bij geur van industriële bedrijven wordt soms aangesloten bij het geurgevoelig object zoals bij veehouderijen. Maar soms ook bij gevoelige gebouwen uit de Wet geluidhinder. Zie ook de Handleiding geur.

Bij gevoelige gebouwen uit de Wgh gaat het niet alleen om woningen, maar ook om bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, et cetera.

Aanvaardbaar geurniveau

Bij geur van industriële bedrijven en veehouderijen bepaald bevoegd gezag wat een aanvaardbaar geurniveau is. Vaak hebben gemeenten beleid dat hierbij kan helpen.

Meer hierover kunt u lezen bij: