Verkeer en parkeren en bedrijven

De realisatie van bedrijven kan leiden tot extra verkeer. Dit is afhankelijk van de bestaande functies op de locatie. Ten opzichte van deze bestaande functies wordt de toekomstige verkeersaantrekkende werking in beeld gebracht. Ook moet er voorzien worden in voldoende (vrachtwagen)parkeerplaatsen bij de bedrijven.

Om de verkeersaantrekkende werking en het benodigde aantal parkeerplaatsen te bepalen, kan gebruik gemaakt worden van de CROW-richtlijnen en de gemeentelijke parkeernormen. Voorheen werd het parkeren vaak geregeld via normen in de bouwverordening. Tegenwoordig moet het parkeren geregeld worden in het bestemmingsplan.

Nog niet in alle bestemmingsplannen zijn de parkeernormen opgenomen. Als dit in het bestemmingsplan dat geldt voor uw locatie nog niet is opgenomen, dan kunt u bij de gemeente navragen welke normen voor de woningbouw gelden. Vaak zijn er andere normen voor bijvoorbeeld het centrum en woonwijken.

Speciale aandacht bij bedrijven vraagt het vrachtwagenparkeren en laden- en lossen. Hiervoor moet voldoende ruimte zijn.

Meer informatie vindt u bij Parkeren in het bestemmingsplan.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?