Welke omgevingsvergunning afwijken?

Als de (aanpassing van een) hoogspanningslijn niet past in het bestemmingsplan, dan kan een omgevingsvergunning afwijken verleend worden. Dit is een besluit van bevoegd gezag (de gemeente).

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

  1. In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder voorwaarden ook de wijziging van een hoogspanningslijn is toegestaan. Dit is een 'binnenplanse afwijking' van het bestemmingsplan.
  2. Als a niet van toepassing zijn, is een 'buitenplanse afwijking' nodig.

Bij een 'omgevingsvergunning afwijken' moet er een ruimtelijke onderbouwing worden gemaakt. Hierin wordt onderbouwd of de weg goed is in te passen.

a. Binnenplanse afwijking

De binnenplanse afwijkingsmogelijkheid zal voor hoogspanningslijnen meestal niet in het bestemmingsplan staan. Hooguit een beperkte wijziging van een bestaande hoogspanningslijn. De onderbouwing kan vaak heel beknopt zijn bij de 'binnenplanse afwijking'. In het geldende bestemmingsplan is, als het goed is, al een onderbouwing opgenomen. Er moet in ieder geval gemotiveerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden (regels) van de 'binnenplanse afwijking'.

b. Buitenplanse afwijking

Bij een 'buitenplanse afwijking' moet een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd worden. Op basis hiervan weegt de gemeente af of zij wil afwijken van het geldende bestemmingsplan om de (aanpassing van de) hoogspanningslijn mogelijk te maken.

Aangetoond moet worden dat de hoogspanningslijn past in het beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving.

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

  • Ruimtelijke inpassing
  • Magneetvelden
  • Geluid
  • Natuur

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing.

Lees meer informatie over Omgevingsvergunning afwijken op de pagina Toestemming Afwijken bestemmingsplan.


Hoe werkt het onder de omgevingswet