Ruimtelijk relevant

Een klein evenement heeft geen invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Meerdaagse evenementen kunnen dat wel hebben. Wanneer er significante invloed is op de ruimtelijke kwaliteit zullen dergelijke evenementen in een ruimtelijk besluit beoordeeld en geborgd moeten worden.

Voor het bepalen of een evenement ruimtelijk relevant is kan onderscheid worden gemaakt in verschillende situaties:

  1. Incidenteel, kortdurend, maximaal een paar keer per jaar (verschillende) evenementen
  2. Op jaarbasis incidenteel, maar wel terugkerend, meerdere evenementen
  3. Regulier grote evenementen

De eerste categorie evenementen zal weinig effect hebben op de leefomgeving. De beide andere categorieën zijn wel ruimtelijk relevant. Daarbij is overigens ook de locatie van belang (in een woonomgeving zijn eerder negatieve effecten te verwachten dan in een centrumgebied of bedrijventerrein).

Reguliere evenementen kunnen in het bestemmingsplan geregeld worden. Als een evenement voorzien is op een locatie waar evenementen volgens het bestemmingsplan niet mogelijk zijn, moet ook beoordeeld worden of het evenement ruimtelijk relevant is. Bij deze beoordeling zullen eventuele andere evenementen op die locatie die op een anders tijdstip in het jaar plaatsvinden betrokken moeten worden.

Meer hierover leest u bij Evenementen in de openbare ruimte.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?