Bestemmingsplantoets

Bij de aanleg of wijziging van een gemeentelijke weg kan aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn. Wat zijn aandachtspunten bij het bepalen of de weg wel of niet past in het bestemmingsplan?

Bestaande wegen hebben in het algemeen de bestemming Verkeer. Vaak staat in de bestemmingsregels hoeveel rijstroken zijn toegestaan. Ook kan er een as van de weg zijn aangegeven.

Als de weg:

  • niet geheel binnen de bestemming verkeer past
  • afwijkt van de as van de weg of het aantal rijstroken

dan is een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken nodig.

De toelichting bevat een onderbouwing van de nut en noodzaak, de omgevingsaspecten en eventuele maatregelen die genomen worden. Deze moet aantonen dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat in de omgeving.