Onderdeel 8, artikel 2, Bijlage II Bor

Onderdeel 8. een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  1. geen verandering van de draagconstructie,

  2. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,

  3. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

  4. geen uitbreiding van het bouwvolume.