Bij beoordelen aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook maximale planologische mogelijkheden betrekken

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2021:1340, 23 juni 2021, Peel en Maas

Het gaat om het bestemmen van een bedrijfswoning naar plattelandswoning. Bij het bestemmen van een plattelandswoning wordt deze niet beschermd tegen de milieuemissie van de veehouderij. Dit betekent niet dat er altijd een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is. Bij de beoordeling moet niet alleen rekening worden gehouden met de bestaande situatie, maar ook met de maximale planologische mogelijkheden.

Zaaknummer:
ECLI:NL:RVS:2022:166
Vindplaats:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128408/202005306-1-r2/
Instantie:
gemeente