Beoordeling geluid, geur, fijnstof nodig op basis van maximale planologische mogelijkheden

Bij het bestemmen van een plattelandswoning moet worden beoordeeld of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  Hierbij moet rekening gehouden worden met hetgeen op het perceel planologische maximaal mogelijk is. De uitspraak gaat in op geluid, geur, fijnstof en endotoxinen.

Zaaknummer:
ECLI:NL:RVS:2023:1151
Vindplaats:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136332/202006429-1-r2/
Instantie:
gemeente