Vooruitgekeken naar inwerkingtreding Wet plattelandswoning

Rechtbank 's-Hertogenbosch  LJN: BY7529, 19 december 2012, Veghel: de rechtbank is van oordeel dat een feitelijk en juridisch afgesplitste agrarische bedrijfswoning kan worden bewoond als burgerwoning op basis van het overgangsrecht. Verder stemmen partijen ermee in dat de Wet plattelandswoningen wordt toegepast, die 1 januari 2013 in werking treedt.

"De rechtbank is van oordeel dat een feitelijk en juridisch afgesplitste agrarische bedrijfswoning kan worden bewoond als burgerwoning op basis van het overgangsrecht. Deze woning geniet bescherming tegen de milieuhinder van het naastgelegen agrarisch bedrijf ook al is de woning in het geldende bestemmingsplan als bedrijfswoning bij dit agrarisch bedrijf bestemd.
Partijen hebben op zitting aangegeven in te stemmen met een aanduiding van de woning als voormalige agrarische bedrijfswoning in de zin van het per 1 januari 2013 geldende artikel 1.1a van de Wabo. Ingevolge de Wet plattelandswoningen is daartoe een nader besluit noodzakelijk. De rechtbank ziet hierin aanleiding verweerder in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen door middel van het nemen van een nieuw besluit [...]."

Datum uitspraak:
19 december 2012
Zaaknummer:
LJN: BY7529
Instantie:
gemeente