Behoefte

De overheid wil voorkomen dat er allerlei functies ontstaan waar onvoldoende behoefte aan is. Ook bij een zonneweide is dit van belang, omdat deze ruimte inneemt van bijvoorbeeld bedrijven (op een bedrijventerrein) of agrarisch gebied (in buitengebied). Er vindt dan een afweging van belangen plaats en daarbij is de behoefte aan zonne-energie een van de aspecten die men meeweegt.

Uit het beleid van de gemeente moet blijken of er behoefte is aan een zonneweide.  Als er geen beleid is, waaruit dit blijkt, dan is het verstandig in overleg met de gemeente af te stemmen of er behoefte is.


Hoe werkt het onder de omgevingswet