Cultuurhistorie zonneweide

Een nieuwe zonneweide kan van invloed zijn op de cultuurhistorische waarden van een gebied.

Met name bij de aanleg van een zonneweide in het landelijk gebied zijn ook de cultuurhistorische waarden van belang. Van belang is dat de structuurbepalende elementen behouden blijven en de ruimtelijk inpassing passend is bij het landschap. Voor een zorgvuldige inpassing in de omgeving kunnen ook maatregelen nodig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aarden wal of beplanting rondom de zonneweide. Dit kan ervoor zorgen dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanuit de omgeving.

Meer informatie over de inpassing van zonneweides in het cultuurlandschap kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor cultuurhistorie en erfgoed.


Hoe werkt het onder de omgevingswet