Herbestemmen

Herbestemmen, waarbij vastgoed door functiewijziging een nieuw leven krijgt, kan een alternatief bieden voor leegstand en sloop. Denk aan het herbestemmen van kantoren, winkels en scholen naar de functie wonen. Ook voor gebouwen met monumentale waarde kan herbestemming uitkomst bieden, bijvoorbeeld religieus erfgoed zoals kerken, kloosters en voor industrieel erfgoed.

Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen is er de laatste jaren sprake van een toenemende leegstand van vastgoed. De verschillen tussen regio's zijn groot. Er is afname van de bevolkingsgroei en soms ook krimp in bepaalde delen van het land, een veranderende opvatting over werkomstandigheden, online winkelen of ontkerkelijking.

Herbestemmen van vastgoed is in beginsel Laddervrij, omdat geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Bij herbestemmen ligt dat anders als het een functiewijziging van wezenlijke aard en omvang betreft.

Herbestemmen kan soms mogelijk worden gemaakt door toepassing te geven aan de Kruimelgevallenregeling. Voor kruimels geldt de Laddertoets niet (zie artikel 5.20 Bor). Attentie: als de Ladder niet van toepassing is op uw plan, is wel een motivering nodig waaruit blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dat kader moet ook aandacht besteed worden aan de behoefte.

Ter inspiratie enkele links over het herbestemmen van bestaand vastgoed: