Onteigening van grond

Hoe werkt het

Eerst moet de overheid proberen om zaken op een minnelijke manier te verkrijgen, dus te kopen. Lukt de koop niet, dan kan als laatste middel (ultimum remedium) onteigening plaatsvinden.

De eigenaar van de te onteigenen zaken (vaak grond) heeft het recht op zelfrealisatie. Dit betekent dat als hij aantoont de nieuwe bestemming (die de overheid wenst) zelf te kunnen bereiken, onteigening niet aan de orde is.

Onteigening is alleen mogelijk als de overheid met het plan aantoonbaar het algemeen belang dient. De overheid mag het belang niet op een andere manier kunnen realiseren.

Onteigening mag alleen onder strikte wettelijke voorwaarden, omdat eigendom een fundamenteel recht is.

Diegene die te maken krijgt met onteigening,  heeft recht op een volledige schadeloosstelling (schadevergoeding).

Wie past het toe

De overheid kan onroerende en roerende zaken onteigenen. Daarmee komt de eigendom van zaken in handen van de overheid.

Wettelijk kader

De juridische regeling is te vinden in de onteigeningswet. Het uitgangspunt van onteigening is al honderden jaren oud.

De procedure

Onteigening gebeurt met toepassing van de  onteigeningsprocedure. De procedure heeft een administratieve en een gerechtelijke component.

Verwijzingen


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?