Stedelijke kavelruil

Wat is stedelijke kavelruil?

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheid maar de eigenaren zelf maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Ruilen van eigendom om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen is het uitgangspunt. Het proces voorafgaand aan de eventuele ruiling is misschien nog wel veel waardevoller om een ontwikkeling op gang te brengen. De intentie van kavelruil maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan met als doel dat iedereen er beter van wordt. Interessant? Doe de quickscan en weet binnen enkele minuten of het ook in uw situatie zou kunnen werken.

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met het Kadaster van 2016 t/m april 2019 vorm gegeven aan een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken. Alle ervaringen en opgedane kennis zijn gebundeld in het jaarverslag van 11 april 2019.

Deze website wordt vanaf 1 mei 2019 niet meer bijgewerkt.

BZK_Kadaster

Actueel

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil stopt

Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil stopt per 1 mei 2019. De afgelopen periode is gewerkt aan het verder ontwikkelen en bekendmaken van het instrument stedelijke kavelruil, zijn 14 pilotprojecten gevolgd, diverse hulpmiddelen ontwikkeld en is veel kennis verzameld. Alle informatie is gebundeld in het jaarverslag stedelijke kavelruil (pdf, 8.5 MB) van 11 april 2019.

Meer informatie over stedelijke kavelruil

Op deze website vindt u veel informatie over stedelijke kavelruil en handige hulpmiddelen. Het Kadaster, partner in het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, gaat door met de uitvoering en begeleiding van stedelijke kavelruilprojecten. Heeft u vragen of wilt u contact: e-mail: ruimteenadvies@kadaster.nl

Congres "Geboeid door stedelijke kavelruil" 11 april 2019

Donderdag 11 april 2019 is het slotcongres over stedelijke kavelruil gehouden.

Het verslag van het congres, de foto's en presentaties staan op de congrespagina.

Twitter

Vanaf 1 mei 2019 komen er geen nieuwe tweets meer.

twitter @stedelijkekavel

Aan de slag

Kiezen voor kavelruil of voor aan- en verkoop?

Een eenvoudige opsomming voor eigenaren/ondernemers met de verschillen.

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Financiële arrangementen

Een uitwerking van financiële arrangementen (pdf, 2.7 MB) bij stedelijke kavelruil om de benodigde samenwerking en investeringen te regelen.

Modelovereenkomsten stedelijke kavelruil

Er zijn drie modelovereenkomsten voor stedelijke kavelruil. Een intentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en een kavelruilovereenkomst. Voor iedereen vrij te gebruiken en downloaden.

Nieuwsbrieven en jaarverslagen

Verstuurde nieuwsbrieven stedelijke kavelruil

Jaarverslagen

Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil heeft twee jaarverslagen gemaakt.

Publicaties

Onteigening als vervolg op vrijwillige stedelijke herverkaveling?

Het ruilen van eigendom is een mogelijkheid om tot een beter gebruik van grond en vastgoed te komen maar wat als dit niet lukt? Lees het artikel (pdf, 2.9 MB) van Dr. Demetrio Muñoz Gielen.

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend.

Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied. Meer informatie in de kennisbank van het omgevingsweb.

Versnipperd eigendom

In veel gebieden zorgt versnipperd eigendom van de grond voor een behoorlijk aantal kapiteins op één schip. En dat bevordert in de regel het maken van een gezamenlijk plan niet, waardoor er weinig verandert in het gebied.

Soft skills doorslaggevend voor succes stedelijke kavelruil

Deze en nog meer geleerde lessen van de pilotprojecten die momenteel bezig zijn met het toepassen/ uitproberen van stedelijke kavelruil.

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

Steden groeien, terwijl andere delen van Nederland te maken krijgen met de gevolgen van bevolkings- en huishoudensdaling. De 2e voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling is aangeboden aan de Kamer. Op pagina 32 de mogelijkheid van stedelijke kavelruil.

Koffie drinken aan de keukentafel

Over de belangrijke rol van een onafhankelijk persoon bij gebiedsontwikkelingsprocessen.

Case jaarbeursgebied Utrecht

Het verhaal van de ontwikkeling van het jaarbeursgebied waar soft skills bepalend waren voor het succes van stedelijke kavelruil.

Stedelijke kavelruil moet een van de sleutels zijn voor facelift binnenstad Assen

Het centrum van Assen is door de grote leegstand van winkelruimte zeer geschikt als pilot stedelijke kavelruil. Onderdeel is het compacter maken van de detailhandelsstructuur. Ondernemingen naar het winkelhart te verplaatsen zodat ze elkaar kunnen versterken.

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies Grond voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'.

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'.

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'.