Stedelijke kavelruil

Wat is stedelijke kavelruil?

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheid maar de eigenaren zelf maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Ruilen van eigendom om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen is het uitgangspunt. Het proces voorafgaand aan de eventuele ruiling is misschien nog wel veel waardevoller om een ontwikkeling op gang te brengen. De intentie van kavelruil maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan met als doel dat iedereen er beter van wordt. Interessant? Doe de Quickscan en weet binnen enkele minuten of het ook in uw situatie zou kunnen werken.

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil stopt

Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil stopt per 1 mei 2019. De afgelopen periode is gewerkt aan het verder ontwikkelen en bekendmaken van het instrument stedelijke kavelruil, zijn 14 pilotprojecten gevolgd, diverse hulpmiddelen ontwikkeld en is veel kennis verzameld.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met het Kadaster van 2016 t/m april 2019 vorm gegeven aan een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken.

Vrijwillige stedelijke kavelruil is een nieuw middel voor gebiedsontwikkeling waarvoor een regeling zal worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom en daarmee in de Omgevingswet.

Alle ervaringen en opgedane kennis zijn gebundeld in het jaarverslag van 11 april 2019.

Dit deel van de website wordt vanaf 1 mei 2019 niet meer bijgewerkt.

BZK_Kadaster

Informatie Stimuleringsprogramma Stedelijke kavelruil

Alle informatie uit het stimuleringsprogramma is gebundeld in het jaarverslag stedelijke kavelruil (pdf, 8.5 MB) van 11 april 2019.

Meer informatie over stedelijke kavelruil

Op deze website vindt u veel informatie over stedelijke kavelruil en handige hulpmiddelen. Het Kadaster, partner in het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, gaat door met de uitvoering en begeleiding van stedelijke kavelruilprojecten. Heeft u vragen of wilt u contact: e-mail: ruimteenadvies@kadaster.nl

Congres "Geboeid door stedelijke kavelruil" 11 april 2019

Donderdag 11 april 2019 is het slotcongres over stedelijke kavelruil gehouden.

Het verslag van het congres, de foto's en presentaties staan op de congrespagina.

Twitter

Vanaf 1 mei 2019 komen er geen nieuwe tweets meer.

twitter@stedelijkekavel

Aan de slag

Kiezen voor kavelruil of voor aan- en verkoop?

Een eenvoudige opsomming voor eigenaren/ondernemers met de verschillen.

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Financiële arrangementen

Een uitwerking van financiële arrangementen (pdf, 2.7 MB) bij stedelijke kavelruil om de benodigde samenwerking en investeringen te regelen.

Modelovereenkomsten stedelijke kavelruil

Er zijn drie modelovereenkomsten voor stedelijke kavelruil. Een intentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en een kavelruilovereenkomst. Voor iedereen vrij te gebruiken en downloaden.

Nieuwsbrieven en jaarverslagen

Publicaties

‘Kavelruil is een kansrijk instrument’

Stedelijke kavelruil meer bekendheid geven, stimuleren of zelfs met regelgeving afdwingen?

‘We laten de mensen niet stikken’

Jornand Veldman, bestuursadviseur en coördinator gevolgen gaswinning bij de gemeente Delfzijl, erkent dat het verre van gemakkelijk is om 141 huiseigenaren hun eigen woning in te laten ruilen voor een nieuwe plek met een nieuwe woning.

‘Voor eigenaren een interessante methodiek’

Is stedelijke kavelruil de methode om een winkelstraat in Bodegraven nieuw leven in te blazen? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop ‘Financiële arrangementen Kerkstraat’.

“Zonder vertrouwen kun je vergeten wat ik zojuist gezegd heb”

Vertrouwen; dat is waar het volgens Sophie Druif van de afdeling Project & Advies van het Kadaster om gaat.

Onteigening als vervolg op vrijwillige stedelijke herverkaveling?

Het ruilen van eigendom is een mogelijkheid om tot een beter gebruik van grond en vastgoed te komen maar wat als dit niet lukt? Lees het artikel (pdf, 2.9 MB) van Dr. Demetrio Muñoz Gielen.

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend.

Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied. Meer informatie in de kennisbank van het omgevingsweb.

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies Grond voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'.

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'.

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'.