Stedelijke kavelruil

Wat is stedelijke kavelruil?

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheid maar de eigenaren zelf maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Ruilen van eigendom om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen is het uitgangspunt. Het proces voorafgaand aan de eventuele ruiling is misschien nog wel veel waardevoller om een ontwikkeling op gang te brengen. De intentie van kavelruil maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan met als doel dat iedereen er beter van wordt. Interessant? Doe de quickscan en weet binnen enkele minuten of het ook in uw situatie zou kunnen werken.

7779 utrecht omgeving jaarbeurs

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft samen met het Kadaster vorm aan een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken.

BZK_Kadaster

Actueel

Congres "Geboeid door stedelijke kavelruil" 11 april 2019

Uitnodiging en mogelijkheid om aan te melden.

Donderdag 11 april 2019 wordt het jaarlijkse congres over stedelijke kavelruil georganiseerd in Amersfoort. Workshops en masterclasses over: resultaten pilotprojecten en 2,5 jaar stimuleringsprogramma, ontwikkeling en toekomst stedelijke kavelruil, relatie met andere stedelijke transformatie instrumenten en programma's, provinciale projecten en programma's en nog veel meer. Toegang gratis. Meer informatie en het programma >>>>

Onteigening als vervolg op vrijwillige stedelijke herverkaveling?

Het ruilen van eigendom is een mogelijkheid om tot een beter gebruik van grond en vastgoed te komen maar wat als dit niet lukt? Lees het artikel (pdf, 2.9 MB) van Dr. Demetrio Muñoz Gielen.

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend.

Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied. Meer informatie in de kennisbank van het omgevingsweb.

Blijf op de hoogte van stedelijke kavelruil

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons op twitter

@stedelijkekavel

Aan de slag

Kiezen voor kavelruil of voor aan- en verkoop?

Een eenvoudige opsomming voor eigenaren/ondernemers met de verschillen.

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Financiële arrangementen

Een uitwerking van financiële arrangementen (pdf, 2.7 MB) bij stedelijke kavelruil om de benodigde samenwerking en investeringen te regelen.

Modelovereenkomsten stedelijke kavelruil

Er zijn drie modelovereenkomsten voor stedelijke kavelruil. Een intentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en een kavelruilovereenkomst. Voor iedereen vrij te gebruiken en downloaden.

Pilotprojecten 2018

In 2018/2019 zijn acht pilotprojecten stedelijke kavelruil. De projecten variëren van het aanpakken van winkelleegstand tot het transformeren van een bedrijventerrein en de herstructurering van een kern of woonwijk.

balk geel

Stedelijke kavelruil initiatieven

Breda_NieuweMark

Heeft u ook een project dat mogelijk geschikt is voor stedelijke kavelruil of bent u al een project gestart? Wij ontvangen graag meer informatie en komen met u in contact. U kunt uw gegevens invullen op bijgaand formulier.

Wij voegen uw project toe aan ons overzicht van, bij ons bekende, kavelruilinitiatieven. U ontvangt de e-mail nieuwsbrief stedelijke kavelruil en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Op deze website vindt u ook een stappenplan voor eenvoudige situaties en een uitgebreid stappenplan die u kunnen helpen bij uw project.

balk geel

Nieuwsbrief stedelijke kavelruil

Vier keer jaar versturen wij een gratis e-mail nieuwsbrief. Hierin delen wij de laatste ontwikkelingen rondom stedelijke kavelruil, voortgang en ervaringen van de pilotprojecten, handige hulpmiddelen, publicaties, interessante bijeenkomsten en meer.

Blijf ook op de hoogte door u aan te melden voor de nieuwsbrief stedelijke kavelruil.

Publicaties

Onteigening als vervolg op vrijwillige stedelijke herverkaveling?

Het ruilen van eigendom is een mogelijkheid om tot een beter gebruik van grond en vastgoed te komen maar wat als dit niet lukt? Lees het artikel (pdf, 2.9 MB) van Dr. Demetrio Muñoz Gielen.

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend.

Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied. Meer informatie in de kennisbank van het omgevingsweb.

Versnipperd eigendom

In veel gebieden zorgt versnipperd eigendom van de grond voor een behoorlijk aantal kapiteins op één schip. En dat bevordert in de regel het maken van een gezamenlijk plan niet, waardoor er weinig verandert in het gebied.

Soft skills doorslaggevend voor succes stedelijke kavelruil

Deze en nog meer geleerde lessen van de pilotprojecten die momenteel bezig zijn met het toepassen/ uitproberen van stedelijke kavelruil.

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

Steden groeien, terwijl andere delen van Nederland te maken krijgen met de gevolgen van bevolkings- en huishoudensdaling. De 2e voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling is aangeboden aan de Kamer. Op pagina 32 de mogelijkheid van stedelijke kavelruil.

Koffie drinken aan de keukentafel

Over de belangrijke rol van een onafhankelijk persoon bij gebiedsontwikkelingsprocessen.

Case jaarbeursgebied Utrecht

Het verhaal van de ontwikkeling van het jaarbeursgebied waar soft skills bepalend waren voor het succes van stedelijke kavelruil.

Stedelijke kavelruil moet een van de sleutels zijn voor facelift binnenstad Assen

Het centrum van Assen is door de grote leegstand van winkelruimte zeer geschikt als pilot stedelijke kavelruil. Onderdeel is het compacter maken van de detailhandelsstructuur. Ondernemingen naar het winkelhart te verplaatsen zodat ze elkaar kunnen versterken.

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies Grond voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'.

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'.

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'.