Congres stedelijke kavelruil 2018

Donderdag 5 april 2018 organiseerde het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten en ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil kwamen aan bod.

037

Lees het uitgebreide verslag op de website van gebiedsontwikkeling.nu

Ruim 200 deelnemers waren aanwezig op het congres om kennis op te doen en te luisteren naar inspirerende casussen van projecten waarin stedelijke kavelruil een rol speelt.  En er was natuurlijk gelegenheid om mee te praten over stedelijke gebiedsontwikkelingen. Dagvoorzitter Bart Krol opende enthousiast het congres. Hij wees iedereen op de noodzaak tot binnenstedelijk ontwikkelen. Krol stelde prikkelende vragen over gebiedsontwikkeling en vroeg zich af waarom er alleen een vrijwillige variant van stedelijke kavelruil is.

Minister Kajsa Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moest helaas door verplichtingen in de Kamer afzeggen. Directeur Ruimtelijke Ordening van het ministerie van BZK, Hans Tijl, maakte de afwezigheid van de minister ruimschoots goed. Hij gaf een vlammend betoog over stedelijke gebiedsontwikkelingen, de opgaven die er liggen en de oproep om vooral zelf in beweging te komen. 'Wacht niet; ga zelf aan de slag' was het advies aan zowel overheden als private partijen.

Frank Tierolff, bestuurder Kadaster,  bracht de vier opgaven in beeld

  • klimaat en energie
  • duurzame economie
  • behouden van ons landschap
  • de woningmarkt

Tierolff legde uit hoe het Kadaster bij die opgaven kon helpen. "Wij brengen kennis en data bij elkaar en komen samen tot de oplossing. Samenwerking loont." En, terugkomend op de vraag over vrijwillige of gedwongen kavelruil zei Hans Tijl: "Zoals u weet heeft het vorige kabinet bewust gekozen voor een regeling van stedelijke kavelruil op vrijwillige basis. Dat is een goed uitgangspunt. Er bestaat vooral behoefte aan een middel dat eigenaren in staat stelt om op eigen kracht en in onderlinge samenwerking hun plannen uit te voeren. Uiteraard zal te zijner tijd gekeken worden of de adviezen over de Aanvullingswet en de ervaringen van het afgelopen jaar aanleiding zijn om nog wat te veranderen aan de regeling voor stedelijke kavelruil."

Yves de Boer, voorzitter klankbordgroep, bood namens het stimuleringsprogramma het jaarverslag van het programma aan waarin de resultaten van het eerste jaar pilotprojecten stedelijke kavelruil beschreven zijn. De Boer sprak zijn waardering uit voor het initiatief van het ministerie van BZK en Kadaster om samen een programma voor stedelijke kavelruil te starten. Immers; 'samenwerking loont'.

Workshops en masterclasses

Na het hoofdprogramma konden de deelnemers in twee rondes workshops en masterclasses volgen. Een overzicht van alle workshops en masterclasses met de bijbehorende sprekers staan in de programmaflyer (pdf, 1.5 MB).

Hieronder de presentaties: