Heemskerk Houtwegen

Klik op de foto voor groter formaatNaast het oudere bedrijventerrein ‘Houtwegen’ komt woningbouw.  Aan de andere kant van Heemskerk ligt een groot bedrijventerrein ‘de Trompet’ wat nog in ontwikkeling is. In Heemskerk is krapte op de woningmarkt. Gemeente Heemskerk onderzoekt of door het ruilen van eigendommen bedrijven van ‘Houtwegen’ kunnen verhuizen naar ‘De Trompet’ zodat er meer ruimte is om de woningbouw uit te breiden.

Update oktober 2017

De gemeente had zich eerder gericht op contacten en overleg met de ontwikkelaar.

Er is recent een brief verstuurd naar 22 eigenaren in de Houtwegen. De brief omvat een voorstel om gezamenlijk de gebiedsontwikkeling op te pakken. De brief heeft ook een toelichting over kavelruil en de verschillende mogelijke arrangementen. De eigenaren zijn benaderd door de projectleider. Het leeuwendeel van de eigenaren wil graag in gesprek met de gemeente over het gebiedsproces.

De wensen worden gebruikt om tot scenario’s te komen voor de Houtwegen en de Trompet waarbij de eigendomsposities van de gemeente kunnen worden ingezet. De gevormde scenario’s kunnen dan weer de basis vormen voor ruildeals.