Stedelijke kavelruil werkt als je het samen doet

Donderdag 16 maart 2017 is de themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' in het Muntgebouw in Utrecht gehouden. Met circa 250 gasten is doorgepraat over de voor- en nadelen en vooral mogelijkheden van stedelijke kavelruil. Tijdens de themadag werd het officiële startsein gegeven voor het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil. Frank Tierolff (bestuurder Kadaster) en Peter Heij (Directeur-generaal Ruimte en Water ministerie IenM) benadrukten dat stedelijke kavelruil werkt als alle partijen samenwerken. Het initiatief moet niet vanuit de overheid komen maar juist de eigenaren zijn nu aan zet. Samen optrekken; markt en overheid.

Nicolette Zandvliet van NEPROM gaf aan dat stedelijke kavelruil bij ontwikkelaars nog moet 'landen' en Yves de Boer sprak, als voorzitter van de klankbordgroep, over gebiedsontwikkeling als vergeten groente. Leuke parallel; binnenstedelijke plekken die het niet meer doen, als vergeten groenten.

De dag werd afgesloten met het aanbieden van boekje over stedelijke herverkaveling geschreven door Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink.

In zeven verschillende deelsessies konden alle deelnemers specifieke kennis delen en ophalen en discussiëren over de nut en noodzaak van stedelijke kavelruil.

Alle presentaties en verslagen van de bijeenkomsten vindt u op deze website, en natuurlijk de foto's van de bijeenkomst.