Bodemkwaliteit en ruimtelijke planvorming

Bij het ruimtelijk planproces gaat het allereerst om de vraag of het huidige of toekomstige gebruik van de bodem afgestemd kan worden op de aanwezige bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit moet geschikt zijn voor de beoogde functie.

Daarnaast wordt de ondergrond steeds belangrijker (voor bijvoorbeeld ondergronds bouwen, bodemenergie, CO2- en gasopslag) en zal deze dan ook in het bestemmingsplan een plaats krijgen.

bodem graven

Gevoelige functies

moestuin_aangepast formaat

Er gelden verschillende beschermingsniveau's voor functies zoals wonen, landbouw, natuur, etc.

Maatregelen

bouwen_aangepast formaat

Betrek de bodemkwaliteit in een vroeg stadium in het planproces. Hierdoor is  afstemming mogelijk tussen de ontwikkeling en de aanwezige bodemkwaliteit.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat een motivering over de bodemkwaliteit in relatie tot de boogde bestemming (functie). De bodemkwaliteit moet geschikt zijn voor de gewenste bestemming.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier het relevante beleid en de wet-en regelgeving voor bodemkwaliteit.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.

Bodem+

graafmachine en grond_aangepast formaat

Meer specialistische informatie vindt u bij bodem+.