Stedelijke kavelruil

Actueel

In het voorjaar 2018 - Themadag stedelijke kavelruil

Meer informatie in onze kwartaal nieuwsbrief en op deze website vanaf januari 2018.

Gemeente Winterswijk sluit derde ruildeal Stedelijke Herverkaveling

Kiezen voor kavelruil of voor aan- en verkoop?

Een eenvoudige opsomming voor eigenaren/ondernemers met de verschillen.

Stedelijke kavelruil

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien.

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is samen met het Kadaster een stimuleringsprogramma gestart om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken.

logo IenM kadaster

Aan de slag

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Pilotprojecten

Tien pilotprojecten passen stedelijke kavelruil actief toe. De projecten variëren van het aanpakken van winkelleegstand tot het transformeren van een bedrijventerrein en opnieuw inrichten van een recreatiepark. Meer informatie, ervaringen en resultaten: Pilotprojecten stedelijke kavelruil 2017.

balk geel

Stedelijke kavelruil initiatieven

1353_Breda_NieuweMark gereed_756

Hebt u ook een project dat mogelijk geschikt is voor stedelijke kavelruil of bent u al een project gestart? Wij ontvangen graag meer informatie en komen met u in contact. U kunt uw gegevens invullen op bijgaand formulier.

Wij voegen uw project toe aan ons overzicht van, bij ons bekende, kavelruilinitiatieven. U ontvangt de e-mail nieuwsbrief stedelijke kavelruil en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Op deze website vindt u ook een stappenplan voor eenvoudige situaties en een uitgebreid stappenplan die u kunnen helpen bij uw project.

balk geel

Nieuwsbrief stedelijke kavelruil

Vier keer jaar versturen wij een gratis e-mail nieuwsbrief. Hierin delen wij de laatste ontwikkelingen rondom stedelijke kavelruil, voortgang en ervaringen van de pilotprojecten, handige hulpmiddelen, publicaties, interessante bijeenkomsten en meer.

Nieuwsbrief nr 1 - nov 2017

Publicaties

Gemeente Winterswijk sluit derde ruildeal Stedelijke Herverkaveling

Persbericht gemeente Winterswijk - 14 december 2017

Stedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?!

prof. dr. ir. A.G. Bregman,  mr. J.J. Karens_ november 2017

Stedelijke kavelruil is een instrument met meerwaarde (pdf, 396 kB)

Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel “Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet”.  In zijn oratie sprak Bregman ook over stedelijke kavelruil; instrument met meerwaarde.

Experts kijken naar pilotprojecten stedelijke kavelruil_Min, van IenM - oktober 2017

Voor conclusies over de toepassing van stedelijke kavelruil is het dus nog te vroeg.

Stedelijke kavelruil: goedkoper en wel zo eerlijk

Stedelijke kavelruil uitgelegd. "‘Het belangrijke verschil is dat bij stedelijke kavelruil niet óver de mensen in een gebied wordt gepraat, maar mét hen. Dat is wel zo eerlijk en levert meteen veel draagvlak op. Daarnaast is stedelijke kavelruil ook goedkoper."

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies Grond voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'

Themadag 'Verder met stedelijke kavelruil'

Themadag

Verslagen en presentaties van de themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' die gehouden is op donderdag 16 maart 2017 in het Muntgebouw in Utrecht.