Stedelijke kavelruil

Actueel

Donderdag 5 april 2018 - Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Locatie: Taets Art and Event Park - Amsterdam Zaanstad.  Vele kennis- en consultancy-sessies over stedelijke kavelruil en een interessant hoofdprogramma met  minister Kajsa Ollongren - ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Geef u snel op, het aantal toegangskaarten is beperkt.

Alle informatie over het congres en het aanbod van masterclasses en workshops vindt u op de congrespagina.

6754 assen

Kiezen voor kavelruil of voor aan- en verkoop?

Een eenvoudige opsomming voor eigenaren/ondernemers met de verschillen.

KL 6684 Mannen voor Hema en Snackbar

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien.

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft samen met het Kadaster vorm aan een stimuleringsprogramma  om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken.

BZK_Kadaster

Aan de slag

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Pilotprojecten

Tien pilotprojecten passen stedelijke kavelruil actief toe. De projecten variëren van het aanpakken van winkelleegstand tot het transformeren van een bedrijventerrein en opnieuw inrichten van een recreatiepark. Meer informatie, ervaringen en resultaten: Pilotprojecten stedelijke kavelruil 2017.

balk geel

Stedelijke kavelruil initiatieven

1353_Breda_NieuweMark gereed_756

Hebt u ook een project dat mogelijk geschikt is voor stedelijke kavelruil of bent u al een project gestart? Wij ontvangen graag meer informatie en komen met u in contact. U kunt uw gegevens invullen op bijgaand formulier.

Wij voegen uw project toe aan ons overzicht van, bij ons bekende, kavelruilinitiatieven. U ontvangt de e-mail nieuwsbrief stedelijke kavelruil en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Op deze website vindt u ook een stappenplan voor eenvoudige situaties en een uitgebreid stappenplan die u kunnen helpen bij uw project.

balk geel

Nieuwsbrief stedelijke kavelruil

Vier keer jaar versturen wij een gratis e-mail nieuwsbrief. Hierin delen wij de laatste ontwikkelingen rondom stedelijke kavelruil, voortgang en ervaringen van de pilotprojecten, handige hulpmiddelen, publicaties, interessante bijeenkomsten en meer.

Nieuwsbrief nr 1 - nov 2017

Publicaties

Eindnotitie van het proefprogramma met als doel inzicht te verschaffen in de werking van een wettelijk instrument stedelijke herverkaveling. Radboud Universiteit, het Kadaster en Bureau Noordzuiden onderzochten de mogelijkheden om complexe gebiedsopgaven in binnensteden, op bedrijventerreinen, rondom stationslocaties en bij vakantieparken door middel van een ruiling van gronden en vastgoed op te lossen.

Achterhoek nieuws - 4 februari 2018

Persbericht gemeente Winterswijk - 14 december 2017

prof. dr. ir. A.G. Bregman,  mr. J.J. Karens - november 2017

Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel "Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet".  In zijn oratie sprak Bregman ook over stedelijke kavelruil; instrument met meerwaarde.

Voor conclusies over de toepassing van stedelijke kavelruil is het dus nog te vroeg.

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies Grond voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'

Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Op 5 april 2018 organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil in de praktijk. Interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten maar ook ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil komen aan bod.