Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien.

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is samen met het Kadaster een stimuleringsprogramma gestart om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken.

logo IenM kadaster

Aan de slag

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Pilotprojecten 2017

Tien pilotprojecten gaan in 2017 stedelijke kavelruil actief toepassen. De projecten variëren van ontwikkeling van het aanpakken van winkelleegstand tot het transformeren van een bedrijventerrein en opnieuw inrichten van een recreatiepark. Ervaringen en resultaten van deze projecten worden gedeeld.
Hebt u ook een project dat mogelijk geschikt is voor stedelijke kavelruil? Neem contact met ons op.
.                                                                                         [Klik met de muis op de plaatsen op de kaart]

kaart pilots SSKR_bijgesneden Assen binnenstad Steenwijk centrum Enschede Doetinchem Zevenaar Helmond Werkendam Leiden Lammenschans Heemskerk Regio Noord Veluwe

Hotspots

Assen binnenstad

Compacter centrum / retail

Doetinchem

compacter centrum / retail

Enschede

Binnenstedelijk bouwen

Heemskerk

Compacter centrum / retail

Helmond

Bedrijventerrein/herstructurering

Leiden Lammenschans

Bedrijventerrein/transformatie

Steenwijk centrum

Compacter centrum / retail

Regio Noord Veluwe

Recreatiepark

Werkendam

Bedrijventerrein/herstructurering havengebied

Zevenaar

Bedrijventerrein/herstructurering

Themadag ‘Verder met stedelijke kavelruil’

Themadag

Verslagen en presentaties van de themadag ‘Verder met stedelijke kavelruil’ die gehouden is op donderdag 16 maart 2017 in het Muntgebouw in Utrecht.

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling' gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'

Publicaties

Stedelijke herverkaveling, zo doe je dat_Gebiedsontwikkeling.nu

Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink hebben de praktijk onderzocht. Aanbevelingen en tips.

Ruilen tegen leegstand_Binnenlands Bestuur maart 2017

Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil.

Minder geld, beter gereedschap (pdf, 254 kB)_ROM magazine februari 2017

10 Pilotprojecten stedelijke kavelruil en een stimuleringsprogramma.