Stedelijke kavelruil

Actueel

Datum congres 2019 bekend

Donderdag 11 april 2019 wordt het jaarlijkse stedelijke kavelruil congres georganiseerd. Wilt u een bijdrage doen of op de genodigdenlijst? E contact@stedelijkekavelruil.com | programma en locatie volgen in het najaar.

Leegstandscongres 10 september 2019

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’. https://buff.ly/2KLs7Te

Resultaten eerste jaar 'testen' met stedelijke kavelruil bekend

voorkant jaarverslag De resultaten van de pilotprojecten stedelijke kavelruil zijn helder beschreven in het jaarverslag van het stimuleringsprogramma (pdf, 3.4 MB) stedelijke kavelruil.

Alle informatie uit het jaarverslag mag overgenomen en gedeeld worden.

Congres 'Stedelijke kavelruil in de praktijk' 2018

Gebiedsontwikkeling.nu heeft een verslag over het congres gepubliceerd.

Alle presentaties en de foto's staan op de congrespagina.

Aan de slag

Kiezen voor kavelruil of voor aan- en verkoop?

Een eenvoudige opsomming voor eigenaren/ondernemers met de verschillen.

Quickscan

Met de quickscan weet u binnen enkele vragen of stedelijke kavelruil geschikt is voor u.

Stappenplannen

Er zijn twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces van Stedelijke kavelruil:

Financiële arrangementen

Een uitwerking van financiële arrangementen (pdf, 2.7 MB) bij stedelijke kavelruil om de benodigde samenwerking en investeringen te regelen.

Mannen voor Hema en Snackbar

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige
basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien.

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft samen met het Kadaster vorm aan een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil, als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling, bekend te maken.

BZK_Kadaster

Pilotprojecten 2018

In 2018 gaan acht pilotprojecten stedelijke kavelruil actief onderzoeken en toepassen. De projecten variëren van het aanpakken van winkelleegstand tot het transformeren van een bedrijventerrein en de herstructurering van een kern of woonwijk.

balk geel

Stedelijke kavelruil initiatieven

Breda_NieuweMark

Heeft u ook een project dat mogelijk geschikt is voor stedelijke kavelruil of bent u al een project gestart? Wij ontvangen graag meer informatie en komen met u in contact. U kunt uw gegevens invullen op bijgaand formulier.

Wij voegen uw project toe aan ons overzicht van, bij ons bekende, kavelruilinitiatieven. U ontvangt de e-mail nieuwsbrief stedelijke kavelruil en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Op deze website vindt u ook een stappenplan voor eenvoudige situaties en een uitgebreid stappenplan die u kunnen helpen bij uw project.

balk geel

Nieuwsbrief stedelijke kavelruil

Vier keer jaar versturen wij een gratis e-mail nieuwsbrief. Hierin delen wij de laatste ontwikkelingen rondom stedelijke kavelruil, voortgang en ervaringen van de pilotprojecten, handige hulpmiddelen, publicaties, interessante bijeenkomsten en meer.

Blijf ook op de hoogte door u aan te melden voor de nieuwsbrief stedelijke kavelruil.

Publicaties

Kijken over je eigen schutting

Bij stedelijke kavelruil zijn de vastgoedpartijen aan zet. Maar waarom zouden vastgoedeigenaren met elkaar om de tafel gaan? Volgens Caspar Wortmann, adviseur in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, is dat deels uit nood geboren: 'In de oorlog zitten de kerken ook vol.'

Basisregistratie ondergrond (BRO)

De ondergrond wordt intensief gebruikt. Het is belangrijk om de juiste gegevens over de #bodem te hebben bij gebiedsontwikkeling. De BRO, onderdeel van @MinBZK, wordt dé bron met al deze info.

Eigenaren met elkaar in gesprek brengen

Het Kadaster ontwikkelde een simulatiespel om eigenaren met elkaar in gesprek te laten komen. Een absolute voorwaarde voor stedelijke kavelruil is dat partijen met elkaar in gesprek treden. In Bodegraven is men enthousiast over de uitkomsten van het spel.

Kavelruil: in gesprek komen belangrijker dan ruilen

Verslag van congres Stedelijke kavelruil in de praktijk door gebiedsontwikkeling.nu. 12 april 2018

Lessen van pilots met kavelruil

Binnenlands Bestuur naar aanleiding van jaarverslag stimuleringsprogramma. 10 april 2018

Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Donderdag 22 juni 2017 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies Grond voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. In het advies wordt onder meer aanbevolen om de regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil, zoals beoogd in de Aanvullingswet grondeigendom, te schrappen. De Aanvullingswet is op dit moment in de fase waarin adviezen en consultatiereacties worden verwerkt. Dat is een vast onderdeel van het normale wetgevingsproces, waarbij uiteraard ook het advies van de Raad voor de Leefomgeving wordt betrokken. De standpuntbepaling over het advies van de Raad vindt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, door het toekomstige kabinet plaats. In de tussentijd wordt het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil onverminderd voortgezet en wordt onder meer door 10 pilotprojecten praktijkervaring opgedaan.

Reacties op advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Demetrio Muñoz Gielen (Purmerend - Radboud Universiteit) 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Paul van Dijk (partner bij Akro Consult) 'Gebiedsontwikkeling meer dan onteigenen en kostenverhaal'.

Friso de Zeeuw (TU Delft) 'Handen af van de anterieure overeenkomst'.

Erwin van der Krabbe (Radboud Universiteit) 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig'.