Klankbordgroep

De klankbordgroep ondersteunt het stimuleringsprogramma en de pilotprojecten met de inbreng van deskundigheid. Pilotprojecten worden bezocht om een beter beeld te krijgen van de toepassing van het instrument en tegelijkertijd om vragen van uitvoerende partijen te beantwoorden.

Leden klankbordgroep:

 • Voorzitter - de heer Y.C.M.G. (Yves) de Boer
  Burgemeester van gemeente Werkendam, oud gedeputeerde van Noord Brabant
 • Professor Arjan Bregman, Hoogleraar Bouwrecht RUG, Fellow ASRE, Senior Stafmedewerker IBR
 • Professor Erwin van der Krabben, Professor Area Development Radboud Universiteit, Professor Real Estate Ulster University
 • Erwin Heurkens, assistent professor Urban development management, TU Delft
 • Jeroen Rheinfeld, Vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam en docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bart Visscher, voorheen directeur Syntrus Achmea real estate and finance
 • Mathieu van Rooij, Senior Beleidsmedewerker Woningmarkt bij Bouwend Nederland
 • Nicolette Zandvliet, juridisch beleidsmedewerker bij Neprom
 • Erik van Merrienboer, Gedeputeerde van Noord Brabant, Ruimte, onder andere Wonen en Werklocatie
 • Jeroen Hatenboer, oud-wethouder Stedelijke ontwikkeling gemeente Enschede
 • Hans Koopmans, Bestuursadviseur Hans Koopmans Ontwikkeling en Advies
 • Paul van Dijk, Partner bij AKRO consult, gespecialiseerd in kavelruil
 • Demetrio Munoz Gielen, IHS Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Purmerend. Grondbeleid- en kostenverhaal deskundige, doet onderzoek naar de werking van het kostenverhaal en stedelijke herverkaveling zowel in Nederland als internationaal.
 • Dick Laheij, directeur gebiedsontwikkeling Heijmans Vastgoed B.V.
 • Guido Kuijer, Adviseur bij Bestuurszaken Kadaster
 • Lara Brand, secretaris klankbordgroep en lid kernteam stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Hebt u een vraag voor de klankbordgroep?

Hebt u een vraag aan de klankbordgroep of wilt u weten hoe de klankbordgroep tegen een inhoudelijk vraagstuk aankijkt? Stuur uw vraag naar Lara Brand, lara.brand@minbzk.nl, secretaris van de klankbordgroep.


Uw onderwerpen