Bibliotheek

Op deze pagina verzamelen wij verschillende publicaties over stedelijke kavelruil. Heeft u een bijdrage voor deze website? Wij ontvangen uw publicatie graag per mail.

Publicaties 2017

Gebiedstransformaties vereisen meervoudige en lerende aanpak_Gebiedsontwikkeling.nu - 1 sept 2017

Onderzoekers van de TU Delft sectie Urban Development Management onderzochten voor de Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat er nodig is opdat deze gebiedstransformaties toch van de grond komen.

Ruilen voor de goede zaak_ in vogelvlucht Imagine - juli 2017

Vier pilotprojecten stedelijke kavelruil nader toegelicht.

Stedelijke herverkaveling, zo doe je dat_Gebiedsontwikkeling.nu

Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink hebben de praktijk onderzocht. Aanbevelingen en tips.

Ruilen tegen leegstand_Binnenlands Bestuur maart 2017

Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil.

Minder geld, beter gereedschap (pdf, 254 kB)_ROM magazine februari 2017

10 Pilotprojecten stedelijke kavelruil en een stimuleringsprogramma.

Ruilen voor meer reuring

  • Binnenlands Bestuur maart 2017

Met vijf gouden ruiltips van het Kadaster.

steenwijk

Overijssel stimuleert stedelijke kavelruil

  • TerZake feb 2017

Niet wachten op omgevingswet voor stedelijke kavelruil

  • Binnenlands bestuur jan 2017

Pilots met ruilverkaveling tegen winkelleegstand

  • Retailnews januari 2017

Uw onderwerpen