Bibliotheek

Op deze pagina verzamelen wij verschillende publicaties over stedelijke kavelruil. Heeft u een bijdrage voor deze website? Wij ontvangen uw publicatie graag per mail via contact@stedelijkekavelruil.com.

Publicaties 2018

Verslag van congres Stedelijke kavelruil in de praktijk door gebiedsontwikkeling.nu. 12 april 2018

Binnenlands Bestuur n.a.v. jaarverslag stimuleringsprogramma. 10 april 2018

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil.  Hun conclusie: bekijk kavelruil niet sec als instrument, maar let vooral goed op het proces.

Het instrument werkt goed bij stedelijke transformatie en bij versnipperd eigendom. Kavelruil heeft vooral als resultaat dat eigenaren elkaar beter weten te vinden en anticiperen op elkaars wensen.

Eindnotitie van het proefprogramma met als doel inzicht te verschaffen in de werking van een wettelijk instrument stedelijke herverkaveling. Radboud Universiteit, het Kadaster en Bureau Noordzuiden onderzochten de mogelijkheden om complexe gebiedsopgaven in binnensteden, op bedrijventerreinen, rondom stationslocaties en bij vakantieparken door middel van een ruiling van gronden en vastgoed op te lossen.

Achterhoek nieuws - 4 februari 2018

Publicaties 2017

Persbericht gemeente Winterswijk - 14 december 2017

prof. dr. ir. A.G. Bregman,  mr. J.J. Karens_ november 2017

Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel “Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet”.  In zijn oratie sprak Bregman ook over stedelijke kavelruil; instrument met meerwaarde.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - oktober 2017

Voor conclusies over de toepassing van stedelijke kavelruil is het dus nog te vroeg.

Stedelijke kavelruil uitgelegd. "‘Het belangrijke verschil is dat bij stedelijke kavelruil niet óver de mensen in een gebied wordt gepraat, maar mét hen. Dat is wel zo eerlijk en levert meteen veel draagvlak op. Daarnaast is stedelijke kavelruil ook goedkoper."

Onderzoekers van de TU Delft sectie Urban Development Management onderzochten voor de Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat er nodig is opdat deze gebiedstransformaties toch van de grond komen.

in vogelvlucht Imagine - juli 2017

Vier pilotprojecten stedelijke kavelruil nader toegelicht.

Gebiedsontwikkeling.nu. Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink hebben de praktijk onderzocht. Aanbevelingen en tips.

Binnenlands Bestuur maart 2017. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil.

ROM magazine februari 201710.  Pilotprojecten stedelijke kavelruil en een stimuleringsprogramma.

Binnenlands Bestuur maart 2017. Met vijf gouden ruiltips van het Kadaster.

steenwijk

TerZake feb 2017

Binnenlands bestuur jan 2017

Retailnews januari 2017


Uw onderwerpen