Bibliotheek

Op deze pagina verzamelen wij verschillende publicaties over stedelijke kavelruil. Heeft u een bijdrage voor deze website? Wij ontvangen uw publicatie graag per mail via contact@stedelijkekavelruil.com.

Publicaties 2018

Soft skills bepalen mede het succes

Ruilverkaveling in binnenstedelijke gebieden is een bijzonder technisch en juridisch proces. Zo ook rondom het Jaarbeursgebied in Utrecht.

Ook in de stad kun je herverkavelen (pdf, 116 kB)

Emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in Landwerk #2 2018. Experimenten moeten uitwijzen hoe de stedelijke herverkaveling in de wet moet komen.

Kijken over je eigen schutting

Bij stedelijke kavelruil zijn de vastgoedpartijen aan zet. Maar waarom zouden vastgoedeigenaren met elkaar om de tafel gaan? Volgens Caspar Wortmann, adviseur in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, is dat deels uit nood geboren: 'In de oorlog zitten de kerken ook vol.'

Basisregistratie ondergrond (BRO)

De ondergrond wordt intensief gebruikt. Het is belangrijk om de juiste gegevens over de bodem te hebben bij gebiedsontwikkeling. De BRO, onderdeel van Ministerie van BZK, wordt dé bron met al deze info.

Eigenaren met elkaar in gesprek brengen

Het Kadaster ontwikkelde een simulatiespel om eigenaren met elkaar in gesprek te laten komen. Een absolute voorwaarde voor stedelijke kavelruil is dat partijen met elkaar in gesprek treden. In Bodegraven is men enthousiast over de uitkomsten van het spel.

Kavelruil: in gesprek komen belangrijker dan ruilen

Verslag van congres Stedelijke kavelruil in de praktijk door gebiedsontwikkeling.nu. 12 april 2018

Lessen van pilots met kavelruil

Binnenlands Bestuur over het jaarverslag van het stimuleringsprogramma. 10 april 2018

Eerste tussenstand stedelijke kavelruil: proces blijkt cruciaal

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Hun conclusie: bekijk kavelruil niet sec als instrument, maar let vooral goed op het proces.

Gelders proefprogramma (pdf, 6.7 MB)

Eindnotitie van het proefprogramma met als doel inzicht te verschaffen in de werking van een wettelijk instrument stedelijke herverkaveling. Radboud Universiteit, het Kadaster en Bureau Noordzuiden onderzochten de mogelijkheden om complexe gebiedsopgaven in binnensteden, op bedrijventerreinen, rondom stationslocaties en bij vakantieparken door middel van een ruiling van gronden en vastgoed op te lossen.

Na 3 jaar, start stedelijke herverkaveling Winterswijk

Achterhoek nieuws - 4 februari 2018

Publicaties 2017

Gemeente Winterswijk sluit derde ruildeal Stedelijke Herverkaveling

Persbericht gemeente Winterswijk - 14 december 2017

Stedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?! (pdf, 295 kB)

prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Karens - november 2017

Stedelijke kavelruil is een instrument met meerwaarde (pdf, 396 kB)

Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel "Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet". In zijn oratie sprak Bregman ook over stedelijke kavelruil; instrument met meerwaarde.

Experts kijken naar pilotprojecten stedelijke kavelruil

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - oktober 2017

Voor conclusies over de toepassing van stedelijke kavelruil is het dus nog te vroeg.

Stedelijke kavelruil: goedkoper en wel zo eerlijk

Stedelijke kavelruil uitgelegd. "Het belangrijke verschil is dat bij stedelijke kavelruil niet óver de mensen in een gebied wordt gepraat, maar mét hen. Dat is wel zo eerlijk en levert meteen veel draagvlak op. Daarnaast is stedelijke kavelruil ook goedkoper."

Gebiedstransformaties vereisen meervoudige en lerende aanpak

Gebiedsontwikkeling.nu - 1 september 2017

Onderzoekers van de TU Delft sectie Urban Development Management onderzochten voor de Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat er nodig is opdat deze gebiedstransformaties toch van de grond komen.

Ruilen voor de goede zaak

in vogelvlucht Imagine - juli 2017

Vier pilotprojecten stedelijke kavelruil nader toegelicht.

Stedelijke herverkaveling, zo doe je dat

Gebiedsontwikkeling.nu. Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink hebben de praktijk onderzocht. Aanbevelingen en tips.

Ruilen tegen leegstand

Binnenlands Bestuur maart 2017. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil.

Minder geld, beter gereedschap (pdf, 254 kB)

ROM magazine februari 201710. Pilotprojecten stedelijke kavelruil en een stimuleringsprogramma.

Ruilen voor meer reuring

Binnenlands Bestuur maart 2017. Met vijf gouden ruiltips van het Kadaster.

steenwijk

Overijssel stimuleert stedelijke kavelruil

TerZake februari 2017

Niet wachten op omgevingswet voor stedelijke kavelruil

Binnenlands bestuur januari 2017

Pilots met ruilverkaveling tegen winkelleegstand

Retailnews januari 2017


Uw onderwerpen