Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Donderdag 5 april 2018 organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten maar ook ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil komen aan bod. Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil is een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Congres stedelijke kavelruil in de praktijk
5 april 2018
12.00 – 16.30 uur (inclusief lunch)
TAETS Art and Event Park - Zaanstad
Aanmelden voor het congres (toegang gratis)
Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt sluit de inschrijving.
winkelstraat2

Programma

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in het hoofdprogramma haar visie op gebiedsontwikkeling in de stad. In de verschillende masterclasses en workshops daarna komen concrete kavelruil projecten in beeld. Ook wordt ingegaan op de samenwerking met eigenaren en komen initiatieven die genomen zijn door private partijen aan bod.

Een project starten en hoe een visie naar uitvoering te brengen komen eveneens ter sprake.

Tijdschema programma

12.00 – 12.45 uur       Inloop lunch

13.00 – 14.00 uur       Hoofdprogramma met Minister Ollongren

14.00 – 16.30 uur      2x ronde masterclasses en workshops - naar keuze

16.30 – 17.30 uur       Borrel

Workshops en masterclasses

Klik op de link hieronder voor meer informatie over de onderwerpen en sprekers.

Workshops en masterclasses

Onderwerpen

 • resultaten pilotprojecten 2017
 • concrete projecten - praktijkvoorbeelden
 • private partijen in beweging - hoe hebben ze het aangepakt en wat zijn de ervaringen
 • uitleg en verdieping van het principe van stedelijke kavelruil
 • financieringsvormen
 • wat beweegt mensen - psychologie in gebiedsontwikkeling
 • toelichting vanuit diverse beleidsthema's
 • spreekuursessies met experts

Genodigden

 • Centrum-, gebieds-, binnenstadmanagers, parkmanagers
 • Beleggers/projectontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en Adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandsvraagstukken
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen

Uw onderwerpen

Aanmelden

KL 6508 Te Huur op de hoek Markt

Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u zo snel mogelijk aan.

Toegang gratis voor:

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en Adviesbureaus ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs-, en ondernemingsverenigingen