Nieuwsbrief Stedelijke kavelruil

logo-min i&w en Kadaster_
Nieuwsbrief Stedelijke Kavelruil nr. 1

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met het Kadaster een stimuleringsprogramma gestart om stedelijke kavelruil als nieuw instrument bekend te maken. Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld die iedereen die zelf met gebiedsontwikkeling aan de slag wil, kan gebruiken. Door het ondersteunen van pilotprojecten wordt kennis en ervaring opgedaan met de toepassing van stedelijke kavelruil.

Vier keer per jaar zal een nieuwsbrief over stedelijke kavelruil verstuurd worden. U ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in dit onderwerp. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich op de website  afmelden.

Pilotprojecten

kaart pilots SSKR_bijgesnedenDe tien pilotprojecten zijn nu op twee derde van de pilotperiode. Gebiedsontwikkeling is een langdurig proces en de pilotprojecten onderzoeken hoe en of stedelijke kavelruil daarbij past. Lees meer over de huidige stand van zaken van de verschillende projecten op onze website.

Experts kijken naar pilotprojecten stedelijke kavelruil

De klankbordgroep, een onafhankelijke groep experts, heeft de helft van de pilotprojecten bezocht en onderzoekt hoe stedelijke kavelruil kan bijdragen aan de gebiedsopgaven en onder welke condities. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar de eerste contouren worden al wel zichtbaar over de rol van de gemeente, financieringsvragen en gebiedsdynamiek.

Financieringsvormen

0624 nijverdal

Er is een overzicht gemaakt van financieringsvormen voor stedelijke kavelruilprojecten. Hierbij wordt rekening gehouden met de urgentie, van wie het initiatief komt en of er sprake is van een positieve of negatieve waardesprong. Momenteel wordt het overzicht, naar aanleiding van een bijeenkomst met praktijkdeskundigen, bijgesteld en aangevuld. Het overzicht komt eind 2017 beschikbaar op de website van stedelijke kavelruil.

Zelf aan de slag met stedelijke kavelruil

Is stedelijke kavelruil mogelijk geschikt voor uw project? Door het invullen van de quickscan krijgt u, in slechts enkele minuten, hierop een antwoord. Gaat u aan de slag met kavelruil dan zijn er twee stappenplannen ontwikkeld om u te helpen in het proces.

1) stappenplan voor eenvoudige situaties 
    (als alle partijen het met elkaar eens zijn)

2) stappenplan uitgebreid
    (waarbij nog niet alle partijen het met elkaar eens zijn)

Aanmelden nieuwe initiatieven

Hebt u een project waarin stedelijke kavelruil van toepassing is of mogelijk voor in aanmerking komt? Wij horen het graag van u. Via de website kunt u een formulier invullen met de projectgegevens.

Masterclass Leegstandsverordening

provincie_zuid-holland

Wanneer eigenaren samenwerken is de kans op realisatie van de ontwikkeling van een gebied groter. Ook het draagvlak in het gebied wordt sterker. Logisch allemaal maar hoe krijg je nu zoiets voor elkaar. De provincie Zuid Holland organiseert op 28 nov. a.s. een masterclass leegstandsverordening met als doel gemeenten te helpen die worstelen met vraagstukken rondom leegstand. Ook het Kadaster zal een workshop verzorgen en ingaan op de samenwerking tussen eigenaren/ondernemers en het opbouwen van onderling vertrouwen om stappen te kunnen ondernemen.

Meer informatie over de masterclass op de website van de provincie Zuid Holland.

Vooraankondiging themadag stedelijke kavelruil

Donderdag 8 maart 2018 wordt de jaarlijkse themadag stedelijke kavelruil georganiseerd. Vele onderwerpen komen aan bod. Zo zullen de pilotprojecten 2017 hun resultaten presenteren en experts hierop reageren en doorkijken naar de toekomst. Maar ook de relatie met de Omgevingswet, verschillende kavelruilmethoden en doelen en hulpmiddelen om een project te starten, worden behandeld. Ook is de themadag een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. U ontvangt een uitnodiging voor de themadag.

Stedelijke kavelruil tijdens Dag van de Stad

WhatsApp Image 2017-10-30 at 12.23.28

Meer dan 40 deelnemers maakten tijdens de Dag van de Stad kennis met stedelijke kavelruil.  Zij speelden een rollenspel met als opdracht om de winkelleegstand in een centrumgebied op te lossen door gebouwen te ruilen. Al  snel bleek dat  de winkelier, de restauranteigenaar, de woningcorporatie en de wethouder verschillende belangen hadden en elkaar iets moesten gunnen.

Bent u een winkeliersvereniging, vereniging van eigenaren van een bedrijventerrein, gemeente  en wilt u ook kennis maken met stedelijke kavelruil? Stuur ons een bericht via contact@stedelijkekavelruil.com.

Stedelijke Transformatie

Tijdens de Dag van de Stad werd ook het programma Stedelijke Transformatie gelanceerd, waarmee private en publieke partijen de transformatie van bestaande stedelijke gebieden willen versnellen en opschalen. Zie stedelijketransformatie.nl. Kavelruil kan ook daaraan een bijdrage leveren.

Publicaties

Via onze website delen wij publicaties over stedelijke kavelruil. Hebt u ook een publicatie? Wij horen het graag.

Recente publicaties:

Contact

Wilt u contact met iemand van het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil? U kunt ons altijd mailen via contact@stedelijkekavelruil.com of rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het projectteam.

Uw onderwerpen