Doetinchem de Veentjes

Klik op de foto voor een groter formaatIn de Winkelstraat ‘De Veentjes’ wordt een deel van de (leegstaande) winkels vervangen door woningen. Samen met de eigenaren start de gemeente een gebiedsontwikkeling op waarbij, door middel van ruilen, een aantrekkelijk gebied ontstaat met een combinatie van groen, wonen en winkels.

Update oktober 2017

Er zijn woonworkshops geweest en er is een eindbeeld, een planning, een ambitiekaart en een korte-termijnplan. Daarnaast is met de VvE gesproken. Een concreet besluit over de transformatie naar woningbouw is nog niet aan de orde.

BNG is gevraagd als onafhankelijke rekenmeester voor de diverse eigenaren op te treden.

Het ontwikkelde plan in de woonworkshops is een plan waarin wordt ingezet op het aanpassen van de openbare ruimte en het verminderen van de winkelfunctie in het gebied. De huidige panden zijn voldoende flexibel om de omslag naar woningen te maken.

Vooruitblik

De komende maanden wordt door de gemeente gekeken welke transacties nodig zijn om tot de gewenste eindsituatie te komen. Daarbij wordt onderzocht wat de gewenste routing is en of koop en verkooptransactie voldoende zijn of dat het nodig is om tot een kavelruilovereenkomst over te gaan. De kavelruilovereenkomst biedt immers meer juridische waarborgen dan individuele transacties.

Daarnaast is nog niet duidelijk op welke manier de benodigde transacties op de agenda komen. Het is van belang dat de gemeente als mede-eigenaar wordt gezien die met alle andere eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk is voor de transformatie van de Veentjes.