Helmond Induma West

Klik op foto voor groter formaat Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) wil de gemeente Helmond het bedrijventerrein Induma West herontwikkelen. Het idee is dat ondernemers zelf investeren volgens heet principe ‘verdien de ruimte’ ofwel zelf investeren in het gebied en de panden. De waardebepaling van het vastgoed en het effect van de ontwikkeling, maar ook mogelijke (juridische) obstakels en oplossingen bij het tot stand brengen van kavelruil worden proactief opgepakt. Ambitie is om in 2017 één of meerdere ruildeals te realiseren. Meer over de achtergrond en overwegingen van dit bijzondere project vindt u op deze projectpagina.

Update oktober 2017

Door de gemeente zijn 4 ruilclusters gedefinieerd. Voor het cluster Watermolen is de waarde van de betrokken gronden + opstallen getaxeerd. De toekomstige mogelijkheden voor verschillende ondernemers zijn daarbij meegenomen. Bij de taxatie is ook een bandbreedte gehanteerd die ruimte biedt voor de feitelijke onderhandelingen tussen de partijen.

In juli zijn de individuele taxatierapportages met elkaar gedeeld en besproken. Daarbij is afgesproken dat het aantal m2 nog zal worden gecheckt bij de makelaar, evenals met name de geraamde prijs per m2. Verder heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en 1 van de betrokken eigenaren, die wel interesse heeft in ruiling onder bepaalde voorwaarden. Dit staat in principe los van de stedelijke kavelruil, maar kan van invloed zijn bij de totstandkoming van 1 of meerdere ruildeals. Tijdens het overleg op 6 juli bleek dat er (mits de genoemde onduidelijkheden worden opgelost) waarschijnlijk voldoende basis is om vervolgstappen te zetten.

Stand van zaken andere 3 ruilclusters:

De startbesprekingen met de individuele eigenaren van cluster 1 zijn opgestart. Deze zijn positief verlopen en op basis hiervan worden de gezamenlijke overleggen gepland. Binnen dit cluster wordt ook een ander gebruik van de gronden mogelijk gemaakt, met name een bepaalde vorm van wonen binnen de bedrijfsgebouwen.

De clusters 3 en 4 zijn gevormd maar nog niet opgestart.

Lessons learned

  • Knip het pilotgebied op in enkele concrete deelgebieden, waardoor de complexiteit en het aantal betrokken partijen beperkt wordt.
  • Maak vooraf duidelijk dat het de bedoeling is om individuele taxatierapporten ook gemeenschappelijk te bespreken.
  • Hou rekening met eerder gemaakte afspraken of mogelijk gewekte verwachtingen in het verleden die voor “oud zeer” kunnen zorgen.
  • Stem binnen de gemeente af welke beleidsruimte mogelijk is waardoor het sluiten van een ruildeal kan worden.

Het eerstvolgende hoogtepunt in de pilot is het “formeel” starten en vervolgens met concrete resultaten afronden van de onderhandelingen voor het cluster Watermolen. Dat helpt dan ook bij de verdere invulling van de drie andere clusters.