Leiden Lammenschans driehoek

Klik op foto voor groter formaatHet Lammenschansgebied in Leiden wordt geteisterd door leegstand. Op het dieptepunt bij kantoren zelfs 90%. De gemeente heeft een ontwikkelvisie en -strategie gemaakt waarin eigenaren in het gebied kansen geboden worden om meerwaarde te realiseren. Onderzocht wordt of met kavelruil een deel van het gebied opnieuw vormgegeven kan worden. Samen met de bestaande eigenaren en bedrijven het gebied herontwikkelen met een mix van functies waaronder woningbouw.

Update oktober 2017

Het Kadaster heeft  een rapport opgeleverd waarin is beschreven óf en welke ruilmogelijkheden er zijn in het gebied, naar aanleiding van interviews met de eigenaren.

Ondanks dat het rapport niet veel uitzicht bood op ruilmogelijkheden, hebben er toch diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en diverse eigenaren en zijn er gesprekken op gang gekomen tussen eigenaren onderling. Er zijn haalbaarheidsstudies gedaan door de gemeente en eigenaren (kaders, ontwerp, ramingen) en enkele eigenaren(beleggers) hebben herontwikkelingsproposities aan professionele ontwikkelaars gevraagd.

Lessons learned

  • Dat er urgentie nodig is bij de eigenaren in het gebied zelf.
  • Het proces van kavelruil leidt niet per definitie tot een kavelruil. Dit lijkt te komen door de 'verschillende snelheden van wensen' van eigenaren.
  • De opstelling van de gemeente en de relatie met andere ontwikkelingen in de directe omgeving hebben invloed op de condities voor kavelruil, maar het heeft wel als resultaat dat eigenaren elkaar weten te vinden en kunnen anticiperen op elkaars wensen. Hierdoor ontstaat een grotere kans op synergie voor het hele gebied.
  • Door de gesprekken die er gevoerd zijn met het Kadaster ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek is er wel een opening ontstaan bij de eigenaren om met elkaar in gesprek te gaan, vooralsnog zijn dat 1 op 1 gesprekken.