Regio Noord Veluwe Tonselseveld

Kwaliteitsverlies van verouderde vakantieparken waar sprake is van een toename van niet recreatief gebruik en verkoop van voormalige huurwoningen. Met als gevolg een zeer versnipperde eigendomsstructuur en een zichtbare verloedering. Dit vormt de aanleiding voor het programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe (VVP) om in actie te komen. De gemeenten Ermelo en Harderwijk en het programma VVP willen stappen zetten om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling van het Tonselseveld.  Gericht op herstructurering en revitalisering van de vakantieparken. Kavelruil kan wellicht mogelijkheden bieden om de verschillende initiatieven in het gebied samen te brengen.


Uw onderwerpen